Xuất hủy

Hướng dẫn sử dụng quản lý Xuất hủy

Tại mục Nhiều hơn chọn Xuất hủy, màn hình hiển thị danh sách tất cả phiếu xuất hủy

 

 

I. Tạo phiếu xuất hủy

- Tại màn hình Xuất hủy, bạn chạm vào biểu tượng   -> trên màn hình Tạo phiếu xuất hủy, tìm kiếm sản phầm cần xuất hủy-> nhập số lượng cần xuất hủy  --> chạm Hoàn thành để lưu thông tin hàng hóa xuất hủy

 

II. Xem chi tiết

- Trên màn hình danh sách phiếu xuất hủy, chạm vào phiếu xuất hủy cần xem chi tiết

 

- Hệ thống hiện thông tin chi tiết của phiếu xuất hủy

 

V. Xóa phiếu xuất hủy

  • Tại màn hình chi tiết phiếu xuất hủy, bạn chạm vào biểu tượng   -> chạm Xóa phiếu
  • Chọn Xóa trên thông báo để xác nhận hủy phiếu 

 

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý giao dịch Xuất huỷ

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design