Trả hàng

Hướng dẫn sử dụng Trả hàng bán

I. Tạo phiếu trả hàng

1. Trả hàng, đổi trả hàng theo hóa đơn

Để trả hàng tại mục Nhiều hơn chọn Trả hàng, trên màn hình sẽ hiển thị tất cả các đơn hàng có thể trả.

 

 

1.1. Trả hàng theo hóa đơn

Tại trả hàng kích  , màn hình sẽ hiển thị tất cả các hóa đơn

 

-Tại màn hình Hóa đơn bạn tìm kiếm mã hóa đơn muốn trả hàng -> kích vào hóa đơn cần trả

 

- Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ nội dung hóa đơn vào trong màn hình để người dùng nhập thông tin về hàng trả lại.

 

- Cách bước thao tác như sau:

  • Cập nhật số lượng hàng hóa khách hàng mang trả.

Sau khi cập nhật số lượng hàng trả, bấm tiếp theo để chuyển sang hóa đơn:

  • Cập nhật giá trả lại (Nếu có)
  • Cập nhật giảm giá, phí trả hàng, hoàn trả thu khác (Nếu có)
  • Cập nhật Tiền trả khách (Nếu có)
  • Ghi chú đơn hàng (Nếu có)

Sau khi xong bấm hoàn thành 

- Nếu trả hàng bán thành công, hệ thống sẽ tạo ra một giao dịch trả hàng bán có trạng thái là Đã trả. Khi đó, hệ thống thay đổi tồn kho, công nợ khách hàng

2. Đổi trả hàng theo hóa đơn

- Nếu khách hàng đổi hàng, hệ thống sẽ hỗ trợ thực hiện thao tác trên cùng 1 màn hình

 

Nếu muốn đổi hàng/mua thêm sản phẩm mới chọn thêm sản phẩm (1) -> hàng trả và số lượng trả (2) -> danh sách hàng mua (3)

Sau khi điều chỉnh xong-> bấm tiếp tục  để chuyển sang màn hình thanh toán-> Điền thông tin thanh toán gồm:

- Giảm giá (nếu có)

- Phí trả (nếu có)

-Số tiền khách thanh toán.

Kiểm tra lại số lượng, sản phẩm đổi/mua thêm -> bấm hoàn thành (4)

- Nếu đổi hàng bán thành công, hệ thống sẽ tạo ra một giao dịch Hóa đơn.

II. Xóa phiếu trả hàng

Tại mục phiếu trả hàng, Tìm kiếm và chọn phiếu trả hàng muốn xóa

- Bạn kích Xóa (1)-> kích chọn Xóa (2) để xác nhận xóa phiếu trả hàng

 

- Sau khi Xóa thành công, phiếu trả hàng sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy, số lượng sản phẩm trong phiếu trả hàng bị Xóa sẽ được cộng lại vào hệ thống.

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Trả hàng bán.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design