Đơn hàng vận chuyển

Hướng dẫn sử dụng quản lý Đơn hàng vận chuyển

Trên màn hình, tại mục Nhiều hơn bạn chọn Đơn hàng vận chuyển

 

Màn hình sẽ hiển thị tất cả các đơn hàng ở trạng thái:

- Chờ xác nhận

- Chờ lấy hàng

- Đang giao

-  Đã giao

- Giao thất bại

 

Chi tiết đơn hàng hiển thị gồm:

- Mã đơn

- Khách hàng

- Tổng tiền hàng

- Phí vận chuyển

- Thu hộ COD

- Thanh toán

1. Xem chi tiết đơn hàng

Để xem chi tiết đơn hàng vận chuyển, tại đơn hàng muốn xem bạn bấm vào mã đơn hàng (1) -> màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết về đơn hàng (2). Nếu muốn xem lịch sử đơn hàng -> bạn chuyển sang mục xem lịch sử đơn hàng (3)

 

 

 

2. In đơn hàng

Để in đơn hàng, tại mục chi tiết đơn hàng, bạn bấm vào biểu tượng in   -> màn hình sẽ hiển thị thông tin in, kiểm tra và điền thông tin in -> Bấm in để hoàn tất (3)

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập Đơn hàng vận chuyển.

Chúc Quý khách thành công!

 

 

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design