Trả nhập hàng

Hướng dẫn sử dụng quản lý Trả nhập hàng

I. Xem danh sách

Tại mục Nhiều hơn chọn Trả nhập hàng, màn hình hiển thị tất cả các đơn hàng Trả nhập hàng

II. Xem chi tiết

 

 

- Trên màn hình danh sách phiếu trả nhập hàng, nhấp vào mã trả nhập tại đơn hàng muốn xem (1)

- Hệ thống hiện thông tin chi tiết của phiếu trả nhập hàng (2)

 

 

III. Xóa phiếu trả nhập hàng

  • Tại màn hình chi tiết phiếu trả nhập hàng, bạn chạm vào biểu tượng   (1) -> chạm Xóa phiếu 
  • Chạm Xóa để xác nhận thông tin (2) 

 

IV. Thêm mới trả nhập hàng

Để thêm mới trả nhập hàng bấm  (1)  Màn hình hiển thị phiếu trả nhập hàng -> Chọn sản phẩm, tên nhà cung cấp (1)

 

Sau khi chọn sản phẩm, điền số lượng -> bấm tiếp theo để đến thanh toán.

Điền thông tin thanh toán -> hoàn thành để hoàn tất

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý giao dịch Trả hàng nhập.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design