Đặt hàng

Hướng dẫn sử dụng quản lý đơn đặt hàng

Đây là tính năng để tạo đơn đặt hàng mới tại danh mục Nhiều hơn kích vào đặt hàng 

 

Trên màn hình hiển thị thông tin các đơn đặt hàng hiện có.

 

I. Thêm mới đơn đặt hàng

Nếu muốn thêm mới đơn đặt hàng bấm  , Màn hình chuyển sang đơn đặt hàng

 

Tìm sản phẩm cho đơn đặt hàng, chọn số lượng khách cần đặt

Sau khi điền đủ thông tin sản phẩm, bấm tiếp theo để tạo hóa đơn.

Điền thông tin khách hàng -> tiếp theo để đến bước thanh toán.

Nếu khách chưa thanh toán, để trống mục Số tiền khách thanh toán. Nếu khách thanh toán luôn, điền luôn số tiền vào -> đặt hàng

II. Xử lý đơn đặt hàng

Tại màn hình đơn đặt hàng Chọn đơn đặt hàng đang ở trạng thái phiếu tạm cần xử lý 

 

Sau khi bấm chọn màn hình hiển thị chi tiết đơn đặt hàng.

- Nếu muốn sửa đơn đặt hàng bấm  -> sửa thông tin liên quan đến đơn đặt hàng-> bấm tiếp theo để sang bước thanh toán -> điền thông tin thanh toán -> lưu để hoàn tất 

 

Nếu muốn hoàn thành đơn hàng, bấm Tạo hóa đơn

 

Sau khi bấm tạo hóa đơn, màn hình hiển thị câu hỏi xác nhận tạo hóa đơn. bấm đồng ý để tiếp tục.

Bấm tiếp theo để chuyển sang màn hình hóa đơn -> điền số tiền khách thanh toán -> thanh toán để hoàn tất

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý giao dịch Đơn đặt hàng

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design