Hóa đơn

Để xem danh sách hóa đơn

Kích vào mục Hóa đơn, Màn hình sẽ hiển thị toàn bộ hóa đơn đã hoàn thành tại cửa hàng

Để xem chi tiết hóa đơn, kích vào hóa đơn cần xem, màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết của hóa đơn

Để sửa hóa đơn kích vào  , màn hình sẽ chuyển sang mục sửa hóa đơn, bạn cập nhật lại sản phẩm, số lương đơn hàng hoặc xóa hàng hóa

Sau khi cập nhật xong, bấm tiếp theo để sang màn hình thanh toán, nhập số tiền -> thanh toán để hoàn tất

Nếu muốn xóa hóa đơn, tại đơn hàng muốn xóa, bấm , màn hình sẽ hiển thị câu hỏi xác nhận. Bấm Xóa để hoàn tất

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý giao dịch Hoá đơn

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design