Nhập hàng

Hướng dẫn sử dụng tính năng Nhập hàng

1. Tạo phiếu nhập hàng

- Trên màn hình tại mục Nhiều hơn bạn chọn Nhập hàng, màn hình sẽ hiển thị danh sách nhập hàng

 

 

- Tại màn hình Nhập hàng, bạn thêm mới nhập hàng   -> trên màn hình Tạo phiếu nhập, tìm kiếm và chọn sản phẩm cần nhập, chọn nhà cung cấp (1)

Khi chọn hàng nhập, bạn chọn tên hàng nhập, màn hình hiển thị thông tin nhập hàng hóa đó. Bạn điền hạn sử dụng/ngày sản xuất, só lượng, đơn giá, giảm giá (nếu có) -> bấm lưu để tiếp tục chọn hàng hóa khác.

 

- Lưu ý: Trong trường hợp là sản phẩm mới, hệ thống hỗ trợ tạo sản phẩm nhanh bằng cách:

Bạn chạm vào biểu tượng   để thêm mới sản phẩm.

Sau đó bấm tiếp tục để đến thanh toán -> điền số tiền trả -> hoàn thanh để hoàn tất phiếu nhập

2. Xem chi tiết

- Trên màn hình danh sách phiếu nhập hàng, chạm vào phiếu nhập hàng cần xem nội dung chi tiết

 

- Hệ thống hiện thông tin chi tiết của phiếu nhập hàng 

 

3. Xóa phiếu nhập hàng

Tại màn hình hiển thị chi tiết phiếu nhập hàng, bạn chạm vào biểu tượng  (1) -> bấm Xóa để xác nhận Xóa (2)

 

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Nhập hàng

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design