Nhà cung cấp

Báo cáo Nhà cung cấp

I. Xem báo cáo Nhà cung cấp

Để xem Báo cáo Nhà cung cấp, Bạn thao tác như sau:

Trên thanh  Báo cáo (1),  nhấp chuột vào Nhà cung cấp (2), màn hình hiển thị chi tiết hệ thống Báo cáo Nhà cung cấp, với 04 nội dung đầy đủ: Kiểu hiển thị, thời gian và  Nhà cung cấp (3).

II. Kiểu hiển thị

Với hệ thống báo cáo này thì Báo cáo Nhà cung cấp hỗ trợ xem theo kiểu Biểu đồ và Báo cáo.

- Kiểu hiển thị Báo cáo sẽ hỗ trợ xem một số thông tin tổng quan như mã NCC, tên Nhà cung cấp,  nợ đầu kỳ, ghi nợ, ghi có, nợ cuối kỳ

- Kiểu hiển thị Biểu đồ sẽ hỗ trợ báo cáo theo biểu đồ cột hiển thị giá trị đơn hàng của từng NCC

III. Xuất file báo cáo

Nếu muốn xuất báo cáo, bạn chọn hệ thống sẽ tải file báo cáo về dưới dạng file Excel. Mẫu báo cáo như sau:

 Để xem video hướng dẫn bạn kích tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Báo cáo NCC.

Chúc Quý khách thành công!

 

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design