Cuối ngày

Báo cáo Cuối ngày

I. Xem báo cáo Cuối ngày

Để xem Báo cáo Cuối ngày, Bạn thao tác như sau:

Trên thanh  Báo cáo (1),  nhấp chuột vào Cuối ngày (2), màn hình hiển thị chi tiết hệ thống Báo cáo Cuối ngày, với 04 nội dung tìm kiếm đầy đủ: mối quan tâm, thời gian, khách hàng, nhân viên, phương thức thanh toán(3).

II. Mối quan tâm

Trong Báo cáo Cuối ngày, có 03 mối quan tâm: Bán hàngLợi nhuận và công nợ

1.Bán hàng

 Trong mối quan tâm, lựa chọn Bán hàng, thời gian Tháng này, phương thức thanh toán tất cả hệ thống sẽ liệt kê tất cả các hóa đơn theo lựa chọn đó với các thông tin: mã hóa đơn, số lượng, tổng tiền sản phẩm, thu khác, giảm giá,  doanh thu, giá vốn, lợi nhuận, thực thu.

2. Xuất nhập tồn

 Trong mối quan tâm, lựa chọn Thu chi, thời gian Tháng này, phương thức thanh toán tất cả hệ thống sẽ liệt kê tất cả các phiếu thu/chi theo lựa chọn đó với các thông tin: mã phiếu, thời gian, mã chứng từ, thu, chi, thu/chi

III. Xuất file báo cáo

Nếu muốn xuất báo cáo, bạn chọn hệ thống sẽ tải file báo cáo về dưới dạng file Excel. Mẫu báo cáo như sau:

 Để xem video hướng dẫn bạn kích tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Báo cáo Cuối ngày.

Chúc Quý khách thành công!

 

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design