Khách hàng

Báo cáo Khách hàng

I. Xem báo cáo khách hàng

Để xem Báo cáo Khách hàng, Bạn thao tác như sau:

Trên thanh  Báo cáo (1),  nhấp chuột vào Khách hàng (2), màn hình hiển thị chi tiết hệ thống Báo cáo khách hàng, với 04 nội dung đầy đủ: Kiểu hiển thị, mối quan tâm, thời gian và  Khách hàng (3).

II. Kiểu hiển thị

Với hệ thống báo cáo này thì Báo cáo khách hàng hỗ trợ xem theo kiểu Biểu đồ và Báo cáo.

- Kiểu hiển thị Báo cáo sẽ hỗ trợ xem một số thông tin tổng quan như mã Khách hàng, tên khách hàng,  doanh thu, giá trị trả, doanh thu thuần

- Kiểu hiển thị Biểu đồ sẽ hỗ trợ báo cáo theo biểu đồ cột hiển thị giá trị đơn hàng của từng khách hàng/ NCC

III. Mối quan tâm

Trong Báo cáo khách hàng, có 03 mối quan tâm: Bán hàngLợi nhuận và công nợ

1.Bán hàng

 Kiểu hiển thị, Bạn chọn Báo cáo, trong mối quan tâm, lựa chọn Bán hàng, thời gian Tháng này hệ thống sẽ liệt kê đầy đủ: mã khách hàng, tên khách hàng, doanh thu,giá trị trả, doanh thu thuần

Bán hàng: Kiểu hiển thị, Bạn chọn Biểu đồ, trong mối quan tâm, lựa chọn Bán hàng, thời gian Tháng này hệ thống sẽ liệt kê đầy đủ: Giá trị đơn hàng, tên khách hàng/NCC

2. Lợi nhuận

Kiểu hiển thị, Bạn chọn Báo cáo, trong mối quan tâm, Bạn lựa chọn Lợi nhuận, thời gian Tháng này, hệ thống sẽ thống kê chi tiết các giao dịch liên quan đến: Khách hàng, tổng tiền hàng, giảm giá, doanh thu, giá trị trả, doanh thu thuần, tổng giá vốn, lợi nhuận gộp

3. Công nợ

Kiểu hiển thị, Bạn lựa chọn Báo cáo trong mối quan tâm, khách hàng lựa chọn Công nợ, thời gian Tháng này, báo cáo sẽ thống kê đầy đủ các giao dịch liên quan tới: Mã khách hàng, tên khách hàng,  nợ đầu kỳ, ghi nợ, ghi có, nợ cuối kỳ.

Kiểu hiển thị, Bạn lựa chọn Biểu đồ trong mối quan tâm, khách hàng lựa chọn Công nợ, thời gian Tháng này, báo cáo sẽ thống kê đầy đủ các giao dịch liên quan tới: Giá trị tiền thu, giá trị chi của từng đơn hàng

IV. Xuất file báo cáo

Nếu muốn xuất báo cáo, bạn chọn hệ thống sẽ tải file báo cáo về dưới dạng file Excel. Mẫu báo cáo như sau:

 Để xem video hướng dẫn bạn kíchtại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Báo cáo Khách hàng.

Chúc Quý khách thành công!

 

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design