Hàng hóa

Báo cáo Hàng hóa

I. Xem báo cáo Hàng hóa

Để xem Báo cáo Hàng hóa, Bạn thao tác như sau:

Trên thanh  Báo cáo (1),  nhấp chuột vào Hàng hóa (2), màn hình hiển thị chi tiết hệ thống Báo cáo Hàng hóa, với 04 nội dung tìm kiếm đầy đủ: Kiểu hiển thị, mối quan tâm, bảng giá, thời gian, Hàng hóa, nhóm hàng hóa và thương hiệu(3).

II. Kiểu hiển thị

Với hệ thống báo cáo này thì Báo cáo Hàng hóa hỗ trợ xem theo kiểu Biểu đồ và Báo cáo.

- Kiểu hiển thị Báo cáo sẽ hỗ trợ xem một số thông tin tổng quan như mã hàng, tên hàng, số lượng bán, doanh thu, số lượng trả, giá trị trả, doanh thu thuần

- Kiểu hiển thị Biểu đồ sẽ hỗ trợ 2 báo cáo theo biểu đồ cột hiển thị giá trị đơn hàng của từng khách hàng gồm:

+ Top 10 khách hàng mua nhiều nhất

+ Top 10 sản phẩm bán chạy theo sô lượng

III. Mối quan tâm

Trong Báo cáo Hàng hóa, có 03 mối quan tâm: Bán hàngLợi nhuận và công nợ

1.Bán hàng

 Kiểu hiển thị, Bạn chọn Báo cáo, trong mối quan tâm, lựa chọn Bán hàng, thời gian Tháng này hệ thống sẽ liệt kê đầy đủ: mã hàng, tên hàng, số lượng bán, doanh thu, số lượng trả, giá trị trả, doanh thu thuần

Bán hàng: Kiểu hiển thị, Bạn chọn Biểu đồ, trong mối quan tâm, lựa chọn Bán hàng, thời gian Tháng này hệ thống sẽ liệt kê đầy đủ: Giá trị đơn hàng theo 2 biểu đồ: 

+ Top 10 khách hàng mua nhiều nhất

+ Top 10 sản phẩm bán chạy theo sô lượng

2. Xuất nhập tồn

Kiểu hiển thị, Bạn chọn Báo cáo, trong mối quan tâm, Bạn lựa chọn Xuất nhập tồn, thời gian Tháng này, hệ thống sẽ thống kê chi tiết các thông tin xuất nhập theo con số cụ thể: mã hàng, tên hàng, tồn đầu kỳ, giá trị đầu kỳ, số lượng nhập, giá trị nhập, số lượng xuất, giá trị xuất, tồn cuối, giá trị tồn cuối

3. Xuất nhập tồn chi tiết

Kiểu hiển thị, Bạn lựa chọn Báo cáo trong mối quan tâm, khách hàng lựa chọn Xuất nhập tồn chi tiết, thời gian Tháng này, báo cáo sẽ thống kê đầy đủ thông tin theo số lượng cu thể: mã hàng, tên hàng, tồn đầu, giá trị đầukỳ, nhập (NCC, kiểm, trả), xuất (bán, hủy, kiểm, NCC), tồn cuối, giá trị cuối kỳ

IV. Xuất file báo cáo

Nếu muốn xuất báo cáo, bạn chọn hệ thống sẽ tải file báo cáo về dưới dạng file Excel. Mẫu báo cáo như sau:

Để xem video hướng dẫn bạn kích tại đây

 Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Báo cáo Hàng hóa.

Chúc Quý khách thành công!

 

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design