Đơn vị vận chuyển

Báo cáo đơn vị vận chuyển

Để xem báo cáo đơn vị vận chuyển, tại màn hình chọn Báo cáo (1) -> Đơn vị vận chuyển (2)

Màn hình sẽ hiển thị các thông tin về báo cáo đơn vị vận chuyển gồm: số đơn hàng, doanh thu thể hiện dưới dạng báo cáo và biểu đồ.

1. Báo cáo dưới dạng biểu đồ

Tại kiểu hiển thị chọn Biểu đồ (1), chọn thời gian báo cáo Tháng này (2), màn hình sẽ hiển thị 2 biểu đồ gồm biểu đồ thể hiện đơn hàng (3) và biểu đồ thể hiện doanh thu (4)

2. Báo cáo dưới dạng báo cáo

Tại kiểu hiển thị chọn Báo cáo (1), chọn thời gian báo cáo Tháng này (2), màn hình sẽ hiển thị báo cáo thể hiện đơn hàng vận chuyển trong thời gian đã chọn (3)

Để xem video hướng dẫn bạn kích tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã hướng dẫn xong Báo cáo đơn vị vận chuyển.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design