Bán hàng

Báo cáo Bán hàng

I. Xem báo cáo Bán hàng

Để xem Báo cáo Bán hàng, Bạn thao tác như sau:

Trên thanh  Báo cáo (1),  nhấp chuột vào Bán hàng (2), màn hình hiển thị chi tiết hệ thống Báo cáo Bán hàng, với 04 nội dung đầy đủ: Lợi nhuận, doanh thu, giá vốn (3).

II. Kiểu hiển thị

Với hệ thống báo cáo này thì Báo cáo Bán hàng hỗ trợ xem theo kiểu Biểu đồ và Báo cáo.

- Kiểu hiển thị Báo cáo sẽ hỗ trợ xem thông tin về thời gian, doanh thu, giá vốn, lợi nhuận theo số liệu cụ thể

- Kiểu hiển thị Biểu đồ sẽ hỗ trợ báo cáo lợi nhuận, doanh thu, giá vốn theo biểu đồ cột

III. Xuất file báo cáo

Nếu muốn xuất báo cáo, bạn chọn hệ thống sẽ tải file báo cáo về dưới dạng file Excel. Mẫu báo cáo như sau:

 Để xem video hướng dẫn bạn kích tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Báo cáo NCC.

Chúc Quý khách thành công!

 

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design