Xuất hủy

Hướng dẫn sử dụng quản lý Xuất hủy

Tại Giao dịch (1) chọn Xuất hủy (2), màn hình hiển thị danh sách tất cả phiếu xuất hủy

I. Tạo phiếu xuất hủy

- Tại màn hình Xuất hủy, bạn chạm vào biểu tượng   (1) -> trên màn hình Tạo phiếu xuất hủy, tìm kiếm sản phầm cần xuất hủy (2) -> nhập số lượng cần xuất hủy (3) -> chỉnh sửa thời gian xuất hủy (Nếu cần)  (4)-> Ghi chú (nếu có ) (5)-> chạm Hoàn thành để lưu thông tin hàng hóa xuất hủy (6)

II. Xem chi tiết

- Trên màn hình danh sách phiếu xuất hủy, chạm vào mã phiếu xuất hủy cần xem chi tiết (1)

- Hệ thống hiện thông tin chi tiết của phiếu xuất hủy (2)

V. Xóa phiếu xuất hủy

  • Tại màn hình chi tiết phiếu xuất hủy, bạn chạm vào biểu tượng   (1) -> chạm Xóa phiếu
  • Chọn Đồng ý trên thông báo để xác nhận hủy phiếu (2)

IV. Tìm kiếm/lọc

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm/lọc phiếu xuất hủy theo các điều kiện: Thời gian,Trạng thái, Sản phẩm

V. In phiếu Xuất hủy

Nếu muốn in phiếu xuất hủy, Bấm vào biểu tượng máy in  tại phiếu muốn in, màn hình sẽ hiển thị ra bản xem trước phiếu in và thông tin tin -> bấm In để hoàn thành

Để xem video hướng dẫn bạn kích tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý giao dịch Xuất huỷ

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design