Trả nhập hàng

Hướng dẫn sử dụng quản lý Trả nhập hàng

I. Xem danh sách

Tại Giao dịch (1) chọn Trả nhập hàng (2), màn hình hiển thị tất cả các đơn hàng Trả nhập hàng

  II. Xem chi tiết

- Trên màn hình danh sách phiếu trả nhập hàng, nhấp vào mã trả nhập tại đơn hàng muốn xem (1)

- Hệ thống hiện thông tin chi tiết của phiếu trả nhập hàng (2)

III. Xóa phiếu trả nhập hàng

  • Tại màn hình chi tiết phiếu trả nhập hàng, bạn chạm vào biểu tượng   (1) -> chạm Xóa phiếu 
  • Chạm Ok để xác nhận thông tin (2) 

IV. Tìm kiếm/lọc

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm/lọc phiếu nhập hàng theo các điều kiện: Trạng thái, Thời gian, Nhà cung cấp, Sản phẩm.

V. Thêm mới trả nhập hàng

Để thêm mới trả nhập hàng bấm  (1)  Màn hình hiển thị phiếu trả nhập hàng -> điền/thêm mới tên Nhà cung cấp (2) -> tìm danh sách các sản phẩm cần trả (3) -> nhập số lượng, giá trả lại (4) -> Giảm giá (nếu có)  (5) ->nhập số tiền trả NCC (6) -> Ghi chú (nếu có) (7)-> Hoàn thành (8)

VI. In trả nhập hàng

Nếu muốn in phiếu trả nhập hàng, bấm vào biểu tượng máy in  tại phiếu muốn in (1), màn hình hiển thị xem trước mẫu in và điền thông tin in -> Sau khi điền xong, bấm In

Để xem video hướng dẫn bạn kích  tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý giao dịch Trả hàng nhập.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design