Đặt hàng

Hướng dẫn sử dụng quản lý đơn đặt hàng

Đây là tính năng để tạo đơn đặt hàng mới tại danh mục Giao dịch (1) kích vào đặt hàng (2) 

Trên màn hình hiển thị thông tin các đơn đặt hàng hiện có.

I. Thêm mới đơn đặt hàng

Nếu muốn thêm mới đơn đặt hàng bấm  , Màn hình chuyển sang đơn đặt hàng

Để thêm 1 hoặc nhiều đơn đặt hàng, kích vào dấu cộng cạnh đơn đặt hàng hiện tại 

Tìm sản phẩm cho đơn đặt hàng hoặc tạo mới sản phẩm (1).

Điền thông tin cho đơn hàng (2) gồm: 

  • Số lượng sản phẩm
  • Đơn giá sản phẩm
  • Tên khách hàng
  • Giá giá (nếu có)
  • Ghi chú (Nếu có)

  Sau khi hoàn thành Bấm đặt hàng (3)

II. Xử lý đơn đặt hàng

Tại màn hình đơn đặt hàng  -> bấm vảo biểu tượng giỏ hàng   (1)

Sau đó màn hình hiển thị tất cả đơn đặt hàng chưa được xử lý. Chọn đơn đặt hàng cần sửa (2) 

Sau khi bấm chọn màn hình hiển thị chi tiết đơn đặt hàng.

- Nếu muốn sửa đơn đặt hàng: -> sửa thông tin liên quan đến đơn đặt hàng (3) -> Lưu (4) để hoàn tất sửa đơn đặt hàng

Sau khi bấm Lưu, màn hình sẽ hiển thị câu hỏi có muốn In/không in đơn hàng (5)

Nếu muốn hoàn thành đơn hàng, bấm Lưu và tạo hóa đơn (6)

Sau khi bấm lưu và tạo hóa đơn, màn hình chuyển sang phần hóa đơn cho đơn hàng đặt hàng đó  (7)-> nhập lại đơn hàng (8) -> thanh toán (9) -> bấm In/không in hóa đơn (10) để hoàn tất đơn hàng

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý giao dịch Đơn đặt hàng

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design