Đơn hàng vận chuyển

Hướng dẫn sử dụng quản lý Đơn hàng vận chuyển

Trên màn hình, tai mục giao dịch (1) bạn chọn Đơn hàng vận chuyển (2)

Màn hình sẽ hiển thị tất cả các đơn hàng ở trạng thái:

- Chờ xác nhận

- Chờ lấy hàng

- Đang giao

-  Đã giao

- Giao thất bại

Chi tiết đơn hàng hiển thị gồm:

- Mã đơn

- Khách hàng

- Tổng tiền hàng

- Phí vận chuyển

- Thu hộ COD

- Thanh toán

1. Xem chi tiết đơn hàng

Để xem chi tiết đơn hàng vận chuyển, tại đơn hàng muốn xem bạn bấm vào mã đơn hàng (1) -> màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết về đơn hàng (2). Nếu muốn xem lịch sử đơn hàng -> bạn chuyển sang mục xem lịch sử đơn hàng (3)

2. In đơn hàng

Để in đơn hàng, tại đơn hàng muốn in, bạn bấm vào biểu tượng in   (1) -> màn hình sẽ hiển thị thông tin in, kiểm tra và điền thông tin in (2) -> Bấm in để hoàn tất (3)

Để xem video hướng dẫn bạn kích tại đây

Như vậy, Phần mềm quản lý bán hàng Salesman đã hướng dẫn xong đơn hàng vận chuyển.

Chúc bạn thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design