Vị trí sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng Vị trí sản phẩm

- Để thiết lập Tủ/Ngăn tủ, tại màn hình, từ menu Thiết lập  (1), bạn chọn Vị trí sản phẩm (2)

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lập Vị trí sản phẩm như sau:

- Màn hình hiển thị tất cả Vị trí sản phẩm hiện có. Để sửa thông tin Vị trí sản phẩm, bấm sửa (3)

Những thông tin cần sửa gồm:

  • Tên vị trí (4)
  • Trạng thái (5)
  • Thao tác

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm Hủy/Lưu (6).

- Nếu muốn thêm mới vị trí sản phẩm chọn thêm mới (1) -> nhập tên tvị trí sản phẩm (2) -> Lưu (3)  

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập Vị trí sản phẩm.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design