Tài khoản ngân hàng

Tài khoản ngân hàng

Để thay đổi thông tin Tài khoản ngân hàng, bấm vào biểu tượng (1), chọn Tài khoản ngân hàng (2)

 

Khi màn hình hiển thị tất cả các tài khoản ngân hàng như sau:

 Bấm sửa Tài khoản ngân hàng chọn sửa (3). Các thông tin có thể sửa gồm (4):

  • Tên chủ tài khoản
  • Số tài khoản
  • Ngân hàng
  • Ghi chú (nếu có)

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm Lưu (5).

Thêm mới Tài khoản ngân hàng: Chọn thêm mới (1) -> Điền thông tin tài khoản (2) -> Lưu (3)

Có thể xem video hướng dẫn tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Tài khoản ngân hàng.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design