Thuộc tính sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng Thuộc tính sản phẩm

- Để thiết lập Thuộc tính sản phẩm, tại màn hình, từ menu Thiết lập  (1), bạn chọn Thuộc tính sản phẩm (2)

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lậpThuộc tính sản phẩm như sau:

- Màn hình hiển thị tất cả Thuộc tính sản phẩm hiện có. Để sửa thông tin Thuộc tính sản phẩm, bấm sửa (3)

Những thông tin cần sửa gồm:

  • Tên thuộc tính sản phẩm (4)
  • Trạng thái (5)

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm dấu tích  (6).

- Nếu muốn thêm mới thuộc tính sản phẩm chọn thêm mới (1) -> nhập tên thuộc tính (2) -> Lưu (3)  

Có thể xem video hướng dẫn tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập Thuộc tính sản phẩm.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design