Chi nhánh

Hướng dẫn sử dụng Chi nhánh

Để thiết lập chi nhánh. tại màn hình bấm biểu tượng cài đặt (1), chọn chi nhánh (2) màn hình sẽ hiển thị toàn bộ chi nhánh hiện có tại cửa hàng (3)

1. Sửa chi nhánh

Để sửa chi nhánh bấm  (1)  màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết tại chi nhánh.

Các thông tin có thể sửa gồm:

- Tên chi nhánh

- Chọn đơn vị vận chuyển

- Địa chỉ

Sau khi hoàn tất, bấm Lưu.

2. Chọn đơn vị vận chuyển

Để chọn đơn vị vận chuyển cho chi nhánh, bấm  (1), màn hình sẽ hiển thị tất cả các đơn vị vận chuyển hiện có tại chi nhánh (2), bật/tắt đơn vị vận chuyển (3), sau khi xong, bấm Lưu (4)

3. Thêm mới chi nhánh

Để thêm mới chi nhánh, bấm  (1) màn hình hiển thị thông tin chi nhánh, điền thông tin chi nhánh (2) sau khi điền xong, bấm lưu để hoàn thành (3)

Để xem video hướng dẫn kích tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập Chi nhánh.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design