Ví COD

Xem thông tin ví COD

1. Thông tin ví COD

Hướng dẫn sử dụng Thông tin ví COD

- Để xem thông tin ví COD, trên màn hình Quản lý/Bán hàng, bạn kích vào tên đăng nhập (1) -> kích chọn Ví COD (2)

Màn hình sẽ hiển thị toàn bộ giao dịch gần đây trong 1 khoảng thời gian (2)

Nếu muốn xuất file giao dịch, bấm Xuất (3)

2. Thông tin chi tiết. 

Khí bấm vào Ví COD, màn hình hiển thị tổng số dư trong ví hiện tại (1)

Để xem thông tin chi tiết bạn bấm vào    màn hình sẽ hiển thị các đơn vị vận chuyển và số tiền của từng đơn vị (2).

Để tạo yêu cầu rút tiền mới, bạn xem hiện tại đang có yêu cần rút tiền nào đang chờ không (3). Nếu có thì xử lý yêu cầu đó và yêu cầu rút tiền mới.

3. Sửa/xóa yêu cầu rút tiền

Để sửa yêu cần rút tiền, bấm   màn hình sẽ hiển thị lên thông tin yêu cầu, sửa thông tin (2) sau khi hoàn thành bấm lưu (3).

Để xóa yêu cầu rút tiền, bấm  (1), để xác nhận xóa bấm ok (2)

4. Yêu cầu rút tiền

Để rút tiền trong ví COD, bấm (1), màn hình sẽ hiển thị lên thông tin rút (2) gồm:

- số tài khoản nhận

- số tiền

- ghi chú

Sau khi điền xong thông tin, bấm Lưu (3) để hoàn tất

 Bạn có thể Xem video hướng dẫn dưới đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn Ví COD.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design