Đăng nhập

Hướng dẫn Đăng nhập

Để đăng nhập và sử dụng phần mềm Quản lý bán hàng bạn có thể làm theo các cách sau:

Cách 1:

- Bước 1: Vào trang chủ https://quanlybanhang.vgasoft.vn/

- Bước 2: Màn hình đăng nhập hiện lên yêu cầu bạn nhập  Tên đăng nhập  và  Mật khẩu

- Bước 3: Nhập chính xác tên đăng nhập và mật khẩu của bạn để truy cập vào màn hình  Quản lý hoặc  Bán hàng

Cách 2: Đăng nhập bằng tài khoản Google

Khi màn hình hiển thị thông tin tài khoản google, bạn điền thông tin gồm email+ mật khẩu tài khoản -> đăng nhập

Cách 3: Đăng nhập bằng tài khoản  Facebook

Khi màn hình hiển thị thông tin tài khoản facebook, bạn điền thông tin gồm email/số điện thoại+ mật khẩu tài khoản -> đăng nhập

Có thể xem video hướng dẫn tại đây

 Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn Đăng nhập.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design