Thiết lập tài khoản

Thiết lập Tài khoản

Hướng dẫn sử dụng quản lý thông tin Tài khoản

- Để xem thông tin tài khoản đang đăng nhập, trên màn hình Quản lý/Bán hàng, bạn kích vào tên đăng nhập (1) -> kích chọn Thiết lập tài khoản (2)

- Hệ thống hiển thị thông Người dùng, tại đây bạn có thể thay đổi các thông tin (3):

  • Tên đăng nhập
  • Họ và tên
  • Giới tính
  • Ngày sinh
  • CMT/CCCD
  • Chi nhánh
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email

Sau khi hoàn tất ấn Cập nhật (4).

Để xem video hướng dẫn bạn kích tại đây

Như vậy,Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn quản lý thông tin Tài khoản.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design