Quên mật khẩu

Hướng dẫn sử dụng tính năng Quên mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập vào phần mềm, bạn kích chọn Quên mật khẩu (1)

- Bạn nhập số điện thoại/email đăng nhập và tiếp tục kích Gửi yêu cầu (2)

Lưu ý:

    • Nếu không nhận được Link, bạn có thể thoát ra và vào lại để hệ thống gửi lại Link xác thực. Mỗi lần yêu cầu gửi lại Link sẽ cách nhau tối thiểu 60 giây.
    • Link xác thực có hiệu lực trong 10 phút, nếu quá thời gian này Link sẽ không hợp lệ, khi đó bạn cần kích Yêu cầu lại để nhận được Link mới.

- Cuối cùng trên màn hình Đổi mật khẩu, bạn điền mật khẩu mới  và Hoàn tất  quá trình thay đổi mật khẩu.

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Quên mật khẩu.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design