Thuộc tính sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng Thuộc tính sản phẩm

- Để thiết lập Thuộc tính sản phẩm,  tại mục Nhiều hơn bạn chọn Thuộc tính sản phẩm (1)

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thiết lậpThuộc tính sản phẩm như sau:

 

Để sửa thông tin Thuộc tính sản phẩm, bấm vào tên thuộc tính cần sửa

 

Những thông tin cần sửa gồm:

  • Trạng thái (2)
  • Tên thuộc tính sản phẩm (3)

 

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm Lưu

- Nếu muốn thêm mới thuộc tính sản phẩm chọn -> nhập tên thuộc tính (1) -> Lưu (2)  

 

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập Thuộc tính sản phẩm.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design