Chi nhánh

Hướng dẫn sử dụng Chi nhánh

Để thiết lập chi nhánh. tại mục nhiều hơn chọn chi nhánh (1) màn hình sẽ hiển thị toàn bộ chi nhánh hiện có tại cửa hàng (2)

 

1. Sửa chi nhánh

Để sửa chi nhánh bấm vào tên chi nhánh cần sửa (1)  màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết tại chi nhánh.

Các thông tin có thể sửa gồm:

- Tên chi nhánh

- Email

- Số điện thoại

- Địa chỉ

Sau khi hoàn tất, bấm Lưu.

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập Chi nhánh.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design