Tài khoản ngân hàng

Tài khoản ngân hàng

Để thay đổi thông tin Tài khoản ngân hàng, tại mục Nhiều hơn, chọn Tài khoản ngân hàng (1)

 

Khi màn hình hiển thị tất cả các tài khoản ngân hàng như sau:

Để sửa Tài khoản ngân hàng bấm vào tên tài khoản cần sửa. 

Các thông tin có thể sửa gồm (2):

  • Tên chủ tài khoản
  • Số tài khoản
  • Ngân hàng
  • Ghi chú (nếu có)

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm Lưu 

Thêm mới Tài khoản ngân hàng: Chọn -> Điền thông tin tài khoản -> Lưu 

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Tài khoản ngân hàng.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design