Đơn vị vận chuyển

Để thiết lập đơn vị vận chuyển cho chi nhánh tại mục nhiều hơn chọn Đơn vị vận chuyển (1) màn hình sẽ hiển thị toàn bộ đơn vị vận chuyển hiện có tại cửa hàng (2)

Bạn kích hoạt các đơn vị cần sử dụng cho cửa hàng.

Sau khi hoàn thành bấm Lưu.

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập Đơn vị vận chuyển.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design