Thiết lập tài khoản

Hướng dẫn sử dụng quản lý thông tin Tài khoản

- Để xem thông tin tài khoản đang đăng nhập, trên màn hình tại mục Nhiều hơn bạn kích vào tên đăng nhập (1) -> kích chọn Cài đặt tài khoản (2)

 

- Hệ thống hiển thị thông Người dùng, tại đây bạn có thể thay đổi các thông tin (3):

  • Họ và tên
  • Email
  • Điện thoại
  • Vị trí
  • Nhóm tài khoản
  • Địa chỉ

Sau khi hoàn tất ấn Cập nhật (4).

Như vậy,Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn quản lý thông tin Tài khoản.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design