Đăng xuất

Hướng dẫn Đăng xuất 

Bạn có thể Đăng xuất ra khỏi hệ thống theo 2 cách sau:

- Cách 1: Tại màn hình mục Nhiều hơn, bạn  kích chọn Đăng xuất 

 

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn Đăng xuất.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design