Đăng nhập

Hướng dẫn Đăng nhập

Để đăng nhập và sử dụng phần mềm Quản lý bán hàng bạn có thể làm theo các cách sau:

Cách 1:

- Bước 1: Mở App SalesMan

- Bước 2: Màn hình đăng nhập hiện lên yêu cầu bạn nhập  Tên đăng nhập  (1) và  Mật khẩu (2)

- Bước 3: Sau khi nhập chính xác tên đăng nhập và mật khẩu bạn bấm Đăng nhập (3)

 

Cách 2: Đăng nhập bằng tài khoản Google

Khi màn hình hiển thị thông tin tài khoản google, bạn điền thông tin gồm email+ mật khẩu tài khoản -> đăng nhập

Cách 3: Đăng nhập bằng tài khoản  Facebook

Khi màn hình hiển thị thông tin tài khoản facebook, bạn điền thông tin gồm email/số điện thoại+ mật khẩu tài khoản -> đăng nhập

Cách 4: Đăng nhập bằng tài khoản  Zalo

Khi màn hình hiển thị thông tin tài khoản Zalo, bạn điền thông tin gồm số điện thoại+ mật khẩu tài khoản -> đăng nhập

 Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn Đăng nhập.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design