Thiết lập giá

Hướng dẫn sử dụng Thiết lập giá

- Ngoài bảng giá chung, để phục vụ cho khách hàng mua với số lượng nhiều, cộng tác viên cửa hàng có thêm bảng giá khuyến mãi theo từng dịp tại cửa hàng giúp khách hàng yên tâm hơn về giá cả.

1. Thêm mới bảng giá

- Tại mục  Nhiều hơn, chọn Thiết lập giá(1) màn hình sẽ hiển thị bảng giá đang áp dụng hiện tại

 

Để thêm mới (1) bảng giá nhấn vào tên bảng giá để thêm mới bảng giá 

 

Các thông tin cần điền: 

  • Tên bảng giá (bắt buộc)
  • Hiệu lực từ ngày… Đến…
  • Trạng thái: chọn Đang áp dụng hoặc Chưa áp dụng
  • Giá sản phẩm (tăng/giảm theo giá tiền/%)

Sau khi hoàn thành ấn Lưu

Lưu ý:Tại mục chọn giá, Khi bạn chọn giá nào thì công thức sẽ lấy theo giá đó tăng/giảm theo mong muốn của bạn

2. Cập nhật bảng giá

- Để thay đổi thông tin chung của bảng giá, trong mục Nhiều hơn, tại Bảng giá nhấn vào  để sửa, màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết của bảng giá

 

Sau khi cập nhật lại thông tin của bảng giá, kích Lưu.

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn Thiết lập giá.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design