Hàng hóa

Hướng dẫn sử dụng Danh mục Hàng hóa

I. Thêm mới Sản phẩm

- Trên màn hình tại mục Nhiều hơn chọn Hàng hóa, màn hình sẽ hiển thị tất cả các hàng hóa hiện có trong cửa hàng

Để thêm mới sản phẩm, bạn kích , hệ thống hiển thị cửa sổ Thêm Sản phẩm như sau:

 

 

Nhập thông tin bắt buộc: Giá mặc định, Tên hàng, Nhóm hàng

- Thương hiệu

- Hình ảnh

- Tồn kho

- Giá vốn

- Trọng lượng

- Vị trí

- Thêm thuộc tính

- Thêm đơn vị

- Nhập mô tả chi tiết cho sản phẩm

Nhấn nút Lưu, nếu thành công Sản phẩm vừa thêm sẽ được hiển thị ngay phía cửa sổ Sản phẩm trên màn hình danh sách sản phẩm.

II. Quản lý thương hiệu

- Để quản lý thương hiệu sản phẩm, khi thêm mới hoặc cập nhật thông tin hàng hóa, bạn ghi nhận thêm thông tin của thương hiệu.

Các thao tác thêm mới, cập nhật, xóa thông tin thương hiệu được thực hiện như sau:

1. Thêm mới thương hiệu

- Để thêm mới thương hiệu, bạn kích vào chọn thương hiệu-> bấm vào   -> nhập tên thương hiệu (2) -> kích Lưu (3)

Hoặc có thể kích chuột và tìm chọn thương hiệu đang có sẵn.

III. Ngừng kinh doanh Sản phẩm/Cho phép hoạt động

- Khi có/không có nhu cầu kinh doanh tiếp mặt hàng nào đó, nhưng không làm ảnh hưởng đến những thông tin lịch sử của sản phẩm này trong quá khứ, trên màn hình Sản phẩm, tìm mặt hàng bạn muốn ngừng kinh doanh/Cho phép hoạt động, kích vào tên sản phẩm, chọn Ngừng kinh doanh/cho phép hoạt động.

 

IV. Cập nhật thông tin hàng hóa

Để cập nhật thông tin hàng hóa, Bạn tìm sản phẩm cần cập nhật kích vào  màn hình sẽ hiển thị thông tin hàng hóa -> cập nhật (1). Sau khi bổ sung thông tin và mô tả chi tiết của sản phẩm -> Lưu (2)

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Danh mục Sản phẩm

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design