Nhà cung cấp

Báo cáo Nhà cung cấp

I. Xem báo cáo Nhà cung cấp

Để xem Báo cáo Nhà cung cấp, Bạn thao tác như sau:

Trên mục Nhiều hơn chọn  Báo cáo,  nhấp chuột vào Nhà cung cấp, màn hình hiển thị chi tiết hệ thống Báo cáo Nhà cung cấp

Báo cáo nhà cung cấp sẽ được hiển thị theo 2 kiểu: theo biểu đồ và theo báo cáo số lượng cụ thể

Được chia thành nhiều báo cáo về Nhà cung cấp: công nợ, nhập hàng, trả hàng, nhập hàng đã trừ trả

Bạn chọn mục báo cáo theo mong muốn

 Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng Báo cáo NCC.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design