Đơn vị vận chuyển

Báo cáo đơn vị vận chuyển

Để xem báo cáo đơn vị vận chuyển, tại mục Nhiều hơn, chọn Báo cáo ->  kích vào Đơn vị vận chuyển 

 

Màn hình sẽ hiển thị các thông tin về báo cáo đơn vị vận chuyển gồm: tổng số đơn hàng, tổng tiền hàng, tổng thu hộ, tổng đã hoàn thành tại các đơn vị vận chuyển

Như vậy, Quản lý bán hàng đã hướng dẫn xong Báo cáo đơn vị vận chuyển.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design