Tổng quan

Hướng dẫn sử dụng màn hình Tổng quan

I. Ý nghĩa

Giúp người dùng quản lý thông tin một cách nhanh chóng và khái quát nhất tình hình hoạt động của gian hàng từ:

- Các số liệu thống kê tình hình hoạt động kinh doanh của gian hàng dưới dạng biểu đồ.

II. Thông tin chi tiết

- Tại màn hình Tổng quan, hệ thống sẽ hiển thị 3 phần thông tin chính sau:

(1) Phần thông tin bên trên màn hình: thể hiện số liệu thống kê tình hình kinh doanh theo ngày.

(2) Phần phía giữa màn hình: Thể hiện Doanh thu thuần tại Cửa hàng.

(3) Phần phía dưới màn hình: Thể hiện Top các sản phẩm bán chạy dựa theo doanh thu/ theo số lượng

 

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng màn hình Tổng quan.

Chúc Quý khách thành công!

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design