Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Tại màn hình. bấm vào Thương mại điện tử

1. Tổng quan

Tại đây hệ thống hiển thị báo cáo các đơn hàng tại các sàn TMĐT ( Lazada, Shopee, Tiki, Tiktok) gồm:

- Báo cáo trạng thái đơn hàng: chờ xử lý, đang giao, đã giao, thất bại

- Báo cáo Doanh thu, lợi nhuận tại từng sàn TMĐT.

2. Đơn đặt hàng

Tại đây sẽ hiển thị toàn bộ số lượng đơn hàng đang ở các trạng thái:

- Đơn hủy

- Chưa xử lý

- Đang xử lý

- Chờ vận chuyển

- Đang vận chuyển

- Hoàn thành

- Trả hàng/ Hoàn tiền

 

Để xem danh sách đơn hàng tại các trạng thái, kích vào trạng thái có số đơn cần xem

Nếu muốn xem chi tiết đơn đặt hàng đó, bấm vào mã đơn hàng, màn hình sẽ hiển thị chi tiết đơn đặt hàng.

4. Gian hàng

Để xem thông tin gian hàng, bấm vào biểu tượng  trong mục sàn TMĐT, chọn Gian hàng. 

Màn hình sẽ hiển thị tất cả các tài khoản đã liên kết với từng sàn.

Để chọn sàn bấm vào tên sàn ở góc trên trái màn hình

Tại các tài khoản có hiển thị số lượng các đơn đặt hàng

Để xóa tài khoản, bấm vào , bấm đồng ý để xác nhận xóa

Để cài đặt tài khoản, bấm , màn hình sẽ hiển thị lên các tính năng tại cửa hàng, bật các tính năng phù hợp với nhu cầu, bấm lưu để hoàn tất

4. Liên kết hàng hóa

Để liên kết hàng hóa với sàn TMĐT, bấm vào biểu tượng  trong mục sàn TMĐT, chọn Liên kết hàng hóa.

 

Liên kết hàng hóa gồm 2 mục:

- Liên kết hàng có sẵn trên phần mềm

- Liên kết hàng trên sàn

Để thêm sản phẩm bán, bấm . Tại đây sẽ có 2 lựa chọn khi tạo sản phẩm: Tạo sản phẩm mới và tạo sản phẩm đã có trên phần mềm.

 

Bạn chọn 1 trong 2 lựa chọn khi thêm sản phẩm, màn hình sẽ hiển thị tất cả các thông tin của sản phẩm gồm: thông tin về sản phẩm (1), thông tin tại các sàn TMĐT tương ứng (2) -> sau khi điền xong bấm lưu

 

Như vậy, Quản lý bán hàng đã hướng dẫn xong Mục sàn TMĐT.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design