Nhân viên

Hướng dẫn sử dụng tính năng Nhân viên

Tại mục Nhiều hơn, chọn Nhân viên, màn hình hiển thị danh sách tất cả các nhân viên.

 

1. Thêm mới nhân viên

Tại màn hình nhân viên, nhấn vào biểu tượng  để thêm mới nhân viên-> điền các thông tin về nhân viên -> lưu  để thêm mới

Các thông tin cần điền của nhận viên:

  • Tên nhân viên
  • Số điện thoại, Email
  • Ngày sinh
  • Chức vụ
  • Địa chỉ
  • Giới tính
  • Ghi chú

4. Xem thông tin nhân viên

Tại màn hình danh sách nhân viên, để xem thông tin nhân viên bạn bấm vào nhân viên cần xem -> màn hình hiển thị lên thông tin chi tiết của nhân viên đó 

 

5. Cập nhật thông tin nhân viên

- Bạn chạm vào nhân viên cần cập nhật thông tin ->  kích vào biểu tượng  -> cập nhật  thông tin khách hàng -> chạm Lưu để hoàn thành thay đổi .

 

 

6. Khởi tạo mật khẩu nhân viên

- Tại màn hình Nhân viên, bạn chạm vào nhân viên cần tạo mật khẩu -> chạm vào Khởi tạo mật khẩu -> cập nhật mật khẩu -> chạm Lưu  để hoàn thành thay đổi

 

 

7. Ngừng hoạt động/cho phép hoạt động

- Tại màn hình Nhân viên, bạn chạm vào nhân viên cần cập nhật thông tin ->Ngừng hoạt động/Cho phép hoạt động (1) 

 

 

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Nhân viên

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design