Tổng quan

Hướng dẫn sử dụng màn hình Tổng quan

I. Ý nghĩa

Giúp người dùng quản lý thông tin một cách nhanh chóng và khái quát nhất tình hình hoạt động của gian hàng từ:

- Các số liệu thống kê tình hình hoạt động kinh doanh của gian hàng dưới dạng biểu đồ.

II. Thông tin chi tiết

- Tại màn hình kích Tổng quan, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Tổng quan gồm 3 phần thông tin chính sau:

(1) Phần thông tin bên trên màn hình: thể hiện số liệu thống kê tình hình kinh doanh theo ngày.

(2) Phần phía trên bên phải màn hình: Thể hiện Các hoạt động gần đây tại Cửa hàng.

(3) Phần phía trên giữa màn hình: Thể hiện Doanh thu thuần tại Cửa hàng.

- Các số liệu thống kê tình hình kinh doanh của gian hàng bao gồm:

  • Kết quả bán hàng hôm nay: Ghi nhận doanh thu theo số lượng hóa đơn, số phiếu trả hàng trong ngày và so sánh số liệu với ngày hôm qua, so với cùng kỳ tháng trước.

  • Biểu đồ Doanh thu thuần dạng cột với thời gian tùy chọn

  • Biểu đồ Top 10 hàng hóa bán chạy: theo doanh thu hoặc theo số lượng

Có thể xem video hướng dẫn tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng màn hình Tổng quan.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design