Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Tại màn hình. bấm vào Thương mại điện tử phía trên bên phải màn hình. Màn hình sẽ hiển thị mục Thống kê trong TMĐT

1. Thống kê

Tại đây hệ thống hiển thị các mục gồm:

(1) Việc cần làm: hiển thị tổng số đơn hàng tại các trạng thái: 

- Đơn hủy

- Chưa xử lý

- Đang xử lý

- Chờ vận chuyển

- Đang vận chuyển

- Hoàn thành

- Trả hàng/ Hoàn tiền

(2) Thể hiện tổng số đơn hàng, tổng doanh thu tại các sàn TMĐT đã được phần mềm tích hợp

(3) Biểu đồ thể hiện trạng thái đơn hàng tại các sàn TMĐT

(4) Biểu đồ thể hiện Doanh thu, lợi nhuận tại các sàn TMĐT

2. Đơn đặt hàng

Tại đơn đặt hàng, màn hình hiển thị đơn hàng ở các trạng thái (1):

- Xác nhận

- Đang xử lý

- Sẵn sàng giao

- Đang giao

- Đã giao

- Đơn hủy

- Trả hàng/ Hoàn tiền

Phía dưới là danh sách hiển thị tất cả đơn hàng tại trạng thái đó (2)

Để xem chi tiết đơn hàng, bấm Mã đơn hàng (3) màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng (4)

3. Cài đặt

3.1 Liên kết sàn TMĐT

Trong mục liên kết sàn TMĐT màn hình sẽ hiển thị tất cả các gian hàng tại các sàn TMĐT mà bạn đã liên kết.

Để thêm gian hàng, bấm Thêm mới gian hàng (1) màn hình sẽ hiển thị thông tin tài khoản -> điền thông tin tài khoản cần liên kết (2) -> đăng nhập (3)

Sau khi liên kết gian hàng xong, để thiết lập tính năng cho gian hàng, bấm vào biểu tượng  cài đặt   (1) tại gian hàng, màn hình sẽ hiển thị tất cả các tính năng, bạn bật các tính năng cần dùng cho gian hàng của mình -> lưu

Nếu muốn xóa gian hàng -> bấm vào biểu tượng thùng rác tại gian hàng (1) -> ok để xác nhận xóa (2)

3.2 Liên kết hàng hóa

Tại liên kết hàng hóa, màn hình sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm tại gian hàng bạn đã  liên kết

Để thêm sản phẩm bán, bấm Thêm sản phẩm (1). Tại đây sẽ có 2 lựa chọn khi tạo sản phẩm (2):  Tạo sản phẩm mới và tạo sản phẩm đã có trên phần mềm.

 

Bạn chọn 1 trong 2 lựa chọn khi thêm sản phẩm, màn hình sẽ hiển thị tất cả các thông tin của sản phẩm (2) gồm: thông tin về sản phẩm, thông tin tại các sàn TMĐT tương ứng -> sau khi điền xong bấm lưu (3)

Để xem Video hướng dẫn cài đặt sàn TMĐT bạn kíchtại đây

Hoặc xem Video hướng dẫn đơn hàng trong sàn TMĐT bạn kích tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã hướng dẫn xong Mục sàn TMĐT.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design