Sổ quỹ

Hướng dẫn sử dụng Sổ quỹ

Tính năng này giúp người sử dụng hình dung được dòng tiền mặt, tài khoản ngân hàng của cửa hàng đã “thu” hoặc “chi” vào những việc gì, hiện còn tồn đọng bao nhiêu.

I. Tổng quan màn hình

- Tại màn hình mục nhiều hơn chọn Sổ Quỹ, màn hình sẽ hiển thị danh sách các phiếu chi/thu tại các mục tiền tại quầy, tiền mặt, ngân hàng, tiền COD và tổng quỹ 

 

III. Thêm mới phiếu thu/chi

- Để lập phiếu thu/chi tiền, chọn nút + Lập phiếu thu/Lập phiếu chi tương ứng với tab nguồn tiền tại quầy/tiền mặt/ngân hàng.

- Hệ thống sẽ hiện ra thông tin phiếu thu/chi cần điền như sau:

Các chỉ tiêu:

 • Mã phiếu: Tự đặt hoặc để trống để hệ thống tự động phát sinh theo quy tắc:

  • Tiền mặt: phiếu thu/chi có tiền tố TTMCTM

  • Ngân hàng: phiếu thu/chi có tiền tố TNHCNH

 • Nguồn chi/thu: tại quầy, tiền mặt, ngân hàng

 • Thời gian lập phiếu.

 • Loại thu/chi: nếu loại thu/chi chưa có trong danh sách, có thể thêm loại thu/chi bằng cách ấn nút + để thêm mới (1) loại thu/chi hoặc chọn loại chi thu có sẵn (2). Hệ thống hiển thị màn hình để thêm mới như sau:

 

 • Giá trị tiền thu/chi
 • Đối tượng nhận: tìm kiếm nhóm người nộp/nhận cho phiếu thu/chi

 • Tên người nhận

 • Ghi chú (nếu có): Ghi chú phát sinh khoản tiền thu/chi

 • Sau đó kích Lưu khi đã hoàn thành

IV. Cập nhật phiếu thu/chi

- Để cập nhật phiếu thu/chi, tìm kiếm và chọn phiếu thu/chi cần cập nhật, kích vào biểu tượng , hệ thống sẽ hiển thị chi tiết phiếu -> cập nhật lại thông tin -> bấm lưu để hoàn tất

 

 

- Trên phiếu thu/chi có thể cập nhật các thông tin sau:

 • Với các phiếu thu chi tạo tự động gắn với đặt hàng, hóa đơn, trả hàng, nhập hàng, trả hàng nhập, cập nhật thông tin Thời gian, Đối tượng, tên người nhận, nguồn thu/chi, loại thu/chi, Ghi chú

V. Xóa bỏ phiếu thu/chi

- Bạn tìm kiếm và chọn phiếu thu/chi cần hủy, kích Mã phiếu để mở chi tiết phiếu thu/chi và kích vào biểu tượng  -> chọn Xóa để xác nhận xóa bỏ phiếu thu/chi

 

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Sổ quỹ.

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design