Nhân viên

Hướng dẫn sử dụng tính năng Nhân viên

Tại mục Nhân viên, màn hình hiển thị danh sách tất cả các nhân viên.

1. Thêm mới nhân viên

Tại màn hình nhân viên, nhấn vào biểu tượng  để thêm mới nhân viên (1) -> điền các thông tin về nhân viên (2) -> lưu (3)

 

Các thông tin cần điền của nhận viên:

  • Mã nhân viên
  • Tên nhân viên
  • Số điện thoại, Email
  • Ngày sinh
  • Chức vụ
  • Facebook
  • Địa chỉ
  • Giới tính
  • Ghi chú

2. Tìm kiếm/lọc

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm/lọc nhân viên theo các điều kiện: trạng thái, ngày tạo, giới tính

   

3. Xuất file Excel

Nếu muốn xuất file Excel nhân viên, bạn bấm vào  chọn xuất file.

Mẫu file nhân viên như sau:

4. Xem thông tin nhân viên

Tại màn hình nhân viên, để xem thông tin nhân viên bạn bấm vào nhân viên đó (1) -> màn hình hiển thị lên thông tin chi tiết của nhân viên đó (2)

5. Cập nhật thông tin nhân viên

- Bạn chạm vào nhân viên cần cập nhật thông tin ->  vào cập nhật  (1) -> cập nhật  thông tin khách hàng (3) -> chạm Lưu (4) để hoàn thành thay đổi .

6. Khởi tạo mật khẩu nhân viên

- Tại màn hình Nhân viên, bạn chạm vào nhân viên cần tạo mật khẩu -> chạm vào Khởi tạo mật khẩu  (1) -> cập nhật mật khẩu (2) -> chạm Lưu (3) để hoàn thành thay đổi

 

7. Ngừng hoạt động/cho phép hoạt động

- Tại màn hình Nhân viên, bạn chạm vào nhân viên cần cập nhật thông tin ->Ngừng hoạt động/Cho phép hoạt động (1) 

Để xem video hướng dẫn bạn kích tại đây

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng tính năng Nhân viên

Chúc Quý khách thành công!

© 2022 All Rights Reserved. Develop by VGASOFT Design